Joan Ignasi Castelló Vidal

febrer 11, 2016

j

  • Foto Nasi

  • Joan Ignasi Castelló Vidal (Barcelona 1947), enginyer de monts,  antic director del Servei de Parcs Naturals i de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona (1983 – 2012). Ha estat membre de diferents grups de treball i comissions sobre incendis forestals, gestió d’espais protegits i política forestal. Durant onze anys ha exercit de professor associat a l’ETSI d’Agrònoms i Forestals de Lleida.

    Cofundador del grup de treball català francès Salamandra i del grup català argentí Còndor sobre incendis forestals. Ha col·laborat, també, en nombroses publicacions, congressos, seminaris i conferencies relacionats amb els boscos. En l’àmbit associatiu ha estat membre de diferents entitats com ara els comitès espanyols del programa MAB de la UNESCO i de la Unió per la Conservació de la Natura (UICN),  el patronat de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, o la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA). Des de 2012 és un dels organitzadors del Fòrum Forestal de Barcelona.

    Quant a cercar solucions als problemes que es generen dins dels sistemes complexos en què  vivim, manté un enfoc materialista. D’acord amb aquesta concepció considera que, en general, és més important gestionar democràticament les transformacions que impedir-les. Anàlogament, pensa que els boscos que poden ser autosuficients, des de tots els punts de vista; no haurien de ser una càrrega per als pressupostos públics; i sospita que els espais protegits no són un fi, sinó un esglaó cap una futura gestió integral, participativa i consensuada del territori.